Loty gołębi starych


Dodano 23 marca 2020 o godz. 20:51

Szanowni hodowcy.

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z panującym koronawirusem oraz słusznie pojawijącymi się wieloma pytaniami informuję, że spisy lotowe gołębi dorosłych oddajemy normalnie zgodnie z zaplanowanym wcześniej terminem, czyli do dnia 28.03.2020r. Opłata za gołębia ze spisu to 4,50zł. W razie odwołania lotów gołebi dorosłych uiszczona opłata na wniosek hodowcy może być mu zwrócona. Może także jej część lub w całości (w zależności od ilości gołebi na spisie) przejść na opłatę za spis gołebi młodych - 3,50zł/szt. Dopuszcza się także opcję przeniesienia części opłaty na poczet kolejnego sezonu. W razie jakichkolwiek zmian informacje będą podawane na bieżąco.

Prezes Oddziału.


Spisy lotowe gołębi "DERBY"


Dodano 12 marca 2020 o godz. 08:20

Zgodnie z Regulaminem Współzawodnictwa Olimpijskiego o Mistrzostwo Polski "DERBY" w lotach gołębi rocznych w 2020 roku wszyscy zainteresowani tym mistrzostwem proszeni są o złożenie wraz z pozostałymi spisami dodatkowych spisów w 3 egzemplarzach w ilości do 15 sztuk gołębi zaobrączkowanych obrączką rodową olimpijską "DERBY".

Sekretarz / Rachmistrz Oddziału


Spisy lotowe gołębi dorosłych.


Dodano 7 marca 2020 o godz. 19:11

Informuję, że spisy gołębi dorosłych należy składać w poszczególnych sekcjach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.03.2020 r. tak aby w dniu 29.03.2020 r. zostały one dostarczone do mnie w 3 egzemplarzach. Spisy powinny być sporządzone tylko i wyłącznie na drukach zamieszczonych na naszej stronie w dziale DOKUMENTY-DRUKI. Nowi hodowcy, lub hodowcy, u których z różnych względów nastąpiła zmiana współrzędnych gołębnika proszeni są o wpisanie w górnej części spisu ww. współrzędnych. Wszyscy natomiast zobowiązani są do wpisania nr hodowcy. Wszystkie spisy mają być podstęplowane przez lekarza weterynarii. Do spisów należy dołączyć dodatkowo wydane przez lekarza weterynarii zaświadczenie o szczepieniu gołębi na Paramyxowirozę. Proszę aby osoby zbierające spisy na sekcjach przejrzały przyjmowane spisy i zwróciły uwagę na poprawność ich wypełnienia.

Sekretarz / Rachmistrz Oddziału.


Zebranie sprawozdawcze oddziału.


Dodano 30 stycznia 2020 o godz. 22:16

W dniu 23.02.2020 r. o godzinie 10.00 w Skierniewicach przy ul. Reymonta odbędzie się zebranie Sprawozdawcze Oddziału. Proszę to zebranie potraktować poważnie. Obecność delegatów z poszczególnych sekcji obowiązkowa.

Prezes Oddziału.


Współrzędne hodowców.


Dodano 26 stycznia 2020 o godz. 19:52

Szanowni koledzy.
W zakładce MAPY GOŁĘBNIKÓW dodałem współrzędne wszystkich aktywnych hodowców naszego oddziału. Wszyscy hodowcy poszczególnych sekcji zaznaczeni są odpowiednimi kolorami, tj.:

- kolor żółty - sekcja Skierniewice

- kolor niebieski - sekcja Rawa Mazowiecka

- kolor czerwony - sekcja Biała Rawska

- kolor zielony - sekcja Głuchów.

Po najechaniu kursorem i kliknięciu w dany dymek wyświetla sie imię i nazwisko danego hodowcy. Proszę aby wszyscy zainteresowani sprawdzili swoje położenie względem innych hodowców i w razie wątpliwości co do współrzędnych zgłosili je do Prezesów swoich sekcji. Następnie proszę aby Prezesi sekcji potwierdzili te współrzędne lub zrobili nowe. Jeśli zostaną zrobione nowe współrzędne aktywnym hodowcom proszę o taką informację do mnie. To samo dotyczy nowych hodowców. Nadmieniam, że zmiany współrzędnych w programie obliczeniowym dokonam tylko na wniosek Prezesów sekcji. Należy to zrobić najpóźniej do 14.04.2020r. Prosze tą informację potraktować poważnie, aby później nie było niejasności i wątpliwości co do aktualnych pomiarów i pozycji gołebi na listach konkursowych.

Rachmistrz Oddziału.


Zebranie sprawozdawcze sekcji Skierniewice.


Dodano 18 stycznia 2020 o godz. 23:24

W dniu 19.01.2020r. (niedziela) o godz. 10.00 na ul. Reymonta (sala nr 117) odbędzie się zebranie sprawozdawcze sekcji Skierniewice.

Zarząd Sekcji Skierniewice.

Ostatnio dodane listy konkursoweŚwiebodzin


15 września 2019

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2019-09-22 21:21

Buk


8 września 2019

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2019-09-16 11:42

Września


1 września 2019

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2019-09-01 20:35

Turek II


25 sierpnia 2019

Lista
konkursowa
dostępna

Data dodania
2019-08-25 21:13