Aktualności


Loty gołębi starych


Dodano 23 marca 2020 o godz. 21:01

Szanowni hodowcy.

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z panującym koronawirusem oraz słusznie pojawijącymi się wieloma pytaniami informuję, że spisy lotowe gołębi dorosłych oddajemy normalnie zgodnie z zaplanowanym wcześniej terminem, czyli do dnia 28.03.2020r. Opłata za gołębia ze spisu to 4,50zł. W razie odwołania lotów gołebi dorosłych uiszczona opłata na wniosek hodowcy może być mu zwrócona. Może także jej część lub w całości (w zależności od ilości gołebi na spisie) przejść na opłatę za spis gołebi młodych - 3,50zł/szt. Dopuszcza się także opcję przeniesienia części opłaty na poczet kolejnego sezonu. W razie jakichkolwiek zmian informacje będą podawane na bieżąco.

Prezes Oddziału.


Spisy lotowe gołębi "DERBY"


Dodano 12 marca 2020 o godz. 08:30

Zgodnie z Regulaminem Współzawodnictwa Olimpijskiego o Mistrzostwo Polski "DERBY" w lotach gołębi rocznych w 2020 roku wszyscy zainteresowani tym mistrzostwem proszeni są o złożenie wraz z pozostałymi spisami dodatkowych spisów w 3 egzemplarzach w ilości do 15 sztuk gołębi zaobrączkowanych obrączką rodową olimpijską "DERBY".

Sekretarz / Rachmistrz Oddziału


Spisy lotowe gołębi dorosłych.


Dodano 7 marca 2020 o godz. 19:21

Informuję, że spisy gołębi dorosłych należy składać w poszczególnych sekcjach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.03.2020 r. tak aby w dniu 29.03.2020 r. zostały one dostarczone do mnie w 3 egzemplarzach. Spisy powinny być sporządzone tylko i wyłącznie na drukach zamieszczonych na naszej stronie w dziale DOKUMENTY-DRUKI. Nowi hodowcy, lub hodowcy, u których z różnych względów nastąpiła zmiana współrzędnych gołębnika proszeni są o wpisanie w górnej części spisu ww. współrzędnych. Wszyscy natomiast zobowiązani są do wpisania nr hodowcy. Wszystkie spisy mają być podstęplowane przez lekarza weterynarii. Do spisów należy dołączyć dodatkowo wydane przez lekarza weterynarii zaświadczenie o szczepieniu gołębi na Paramyxowirozę. Proszę aby osoby zbierające spisy na sekcjach przejrzały przyjmowane spisy i zwróciły uwagę na poprawność ich wypełnienia.

Sekretarz / Rachmistrz Oddziału.


Zebranie sprawozdawcze oddziału.


Dodano 30 stycznia 2020 o godz. 22:26

W dniu 23.02.2020 r. o godzinie 10.00 w Skierniewicach przy ul. Reymonta odbędzie się zebranie Sprawozdawcze Oddziału. Proszę to zebranie potraktować poważnie. Obecność delegatów z poszczególnych sekcji obowiązkowa.

Prezes Oddziału.


Współrzędne hodowców.


Dodano 26 stycznia 2020 o godz. 20:02

Szanowni koledzy.
W zakładce MAPY GOŁĘBNIKÓW dodałem współrzędne wszystkich aktywnych hodowców naszego oddziału. Wszyscy hodowcy poszczególnych sekcji zaznaczeni są odpowiednimi kolorami, tj.:

- kolor żółty - sekcja Skierniewice

- kolor niebieski - sekcja Rawa Mazowiecka

- kolor czerwony - sekcja Biała Rawska

- kolor zielony - sekcja Głuchów.

Po najechaniu kursorem i kliknięciu w dany dymek wyświetla sie imię i nazwisko danego hodowcy. Proszę aby wszyscy zainteresowani sprawdzili swoje położenie względem innych hodowców i w razie wątpliwości co do współrzędnych zgłosili je do Prezesów swoich sekcji. Następnie proszę aby Prezesi sekcji potwierdzili te współrzędne lub zrobili nowe. Jeśli zostaną zrobione nowe współrzędne aktywnym hodowcom proszę o taką informację do mnie. To samo dotyczy nowych hodowców. Nadmieniam, że zmiany współrzędnych w programie obliczeniowym dokonam tylko na wniosek Prezesów sekcji. Należy to zrobić najpóźniej do 14.04.2020r. Prosze tą informację potraktować poważnie, aby później nie było niejasności i wątpliwości co do aktualnych pomiarów i pozycji gołebi na listach konkursowych.

Rachmistrz Oddziału.


Zebranie sprawozdawcze sekcji Skierniewice.


Dodano 18 stycznia 2020 o godz. 23:34

W dniu 19.01.2020r. (niedziela) o godz. 10.00 na ul. Reymonta (sala nr 117) odbędzie się zebranie sprawozdawcze sekcji Skierniewice.

Zarząd Sekcji Skierniewice.


Plan lotów gołębi dorosłych i młodych na 2020 rok


Dodano 29 grudnia 2019 o godz. 16:35

W zakładce Plan Lotów zamieszczony został plan lotów gołębi dorosłych i młodych. Nadmieniam, że lot nr 14 z miejscowości Bruksela jest lotem organizowanym orzez Okręg, niewliczającym się do rywalizacji oddziałowej.

V-ce Prezes ds. lotowych.


Wesołych Świąt Bożego Narodzenia.


Dodano 19 grudnia 2019 o godz. 21:43

 

 

Niech Wigilia i Święta Bożego Narodzenia upłynął spokojnie i radośnie aby marzenia zmieniły się w rzeczywistość, a sukcesy hodowlane przerosły Wasze oczekiwania.

Wesołych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku 2020 życzy wszystkim hodowcom Zarząd Oddziału Skierniewice.


Uroczyste zakończenie sezonu lotowego 2019 połączone z rozdaniem nagród - korekta.


Dodano 7 grudnia 2019 o godz. 18:36

W związku z tym, że lokal, w którym planowane było uroczyste zakończenie sezonu lotowego połączone z rozdaniem nagród za sezon 2019 - Oddział uległ w dniu wczorajszym spaleniu, rozdanie nagród odbędzie sie w dniu 14.12.2019 r o godzinie 17.00 w restauracji "Kwadrans" (obok dużego kościoła w Rawie Maz.), na które wszystkich hodowców serdecznie zapraszamy. 

Zarząd Oddziału.


Uroczyste zakończenie sezonu lotowego 2019 połączone z rozdaniem nagród.


Dodano 23 listopada 2019 o godz. 19:25

Uroczyste zakończenie sezonu lotowego połączone z rozdaniem nagród za sezon 2019 - Oddział odbędzie się w dniu 14.12.2019 r o godzinie 17.00 w restauracji u Zagajewskiego, na które wszystkich hodowców serdecznie zapraszamy. Po rozdaniu nagród odbędzie się część nieoficjalna :-).  W tej sprawie wszytskie sekcje proszone są o zebranie listy chętnych, którzy pragną zaszczycić swoją obecnością to miłe spotkanie, a następnie do dnia 8.12.2019r. (poniedziałek) zgłosić te osoby do kolegi Ryszarda Raczyńskiego.

Zarząd Oddziału.


Zebranie Zarządu Oddziału.


Dodano 19 listopada 2019 o godz. 19:18

W dniu 23.11.2019r. o godzinie 16.00 na ul. Reymonta w Skierniewicach odbędzie się zebranie Zarządu Oddziału oraz Prezesów Sekcji. W planach omówienie planu lotów gołebi dorosłych, w tym lotów rejonowych i okręgowych. Obecność wszystkich wskazana.


Regulamin wystawy okręgowej.


Dodano 18 listopada 2019 o godz. 10:20

Wszystkie osoby zainteresowane wystawieniem swoich gołębi na wystawie okręgowej w dniu 15.12.2019 r. w m. Brzeziny proszę o zgłoszenie się do mnie do dnia 22.11.2019r. (piątek). Regulamin wystawy został zamieszczony w dziale DOKUMENTY - REGULAMINY.

Sekretarz Oddziału


Weryfikacja wyników Oddziałowych za sezon 2019


Dodano 28 października 2019 o godz. 20:23

W dniu 3 listopada 2019 roku o godzinie 18.00 na punkcie wkładań w Rawie Mazowieckiej odbędzie się weryfikacja wyników Oddziałowych. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Zarząd Oddziału.


Weryfikacja wyników w okręgu.


Dodano 6 września 2019 o godz. 14:01

KOMUNIKAT NR 3/2019 Zarządu Okręgu Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych w Łodzi z dnia 01 września 2019 roku 1. Okręgowa Komisja Weryfikacyjna Zarząd Okręgu PZHGP Łódź informuje, że posiedzenie Okręgowej Komisji Weryfikacyjnej, dotyczące weryfikacji dokumentacji lotowej z lotów gołębi dorosłych oraz ustalenia wyników współzawodnictwa okręgowego, odbędzie się w dniu 10 września 2019 roku (wtorek), godz. 1700 w Łasku ul. Narutowicza 1 (PSS). Pełną dokumentację lotową (Regulamin Współzawodnictwa Lotowego Okręgu Łódź – pkt. 13), pierwszych trzech hodowców z każdej kategorii (A, B, C, D, Roczne, GMP i Intermistrzostwo) należy obligatoryjnie i obowiązkowo dostarczyć na spotkanie weryfikacyjne Okręgowej Komisji Weryfikacyjnej. Nie będzie możliwości uzupełniania dokumentacji lotowej po zakończonym posiedzeniu Komisji. Weryfikacja dokumentacji i ustalenie wyników w lotach gołębi młodych odbędzie się po zakończeniu lotów. Dla przypomnienia w skład Okręgowej Komisji Weryfikacyjnej wchodzą prezesi i wiceprezesi ds. lotowych Oddziałów oraz Zarząd Okręgu. Prosimy o zapewnienie w weryfikacji dokumentacji lotowej oddziałowych zespołów weryfikacyjnych 4-osobowych.


Weryfikacja wyników do Okręgu.


Dodano 3 września 2019 o godz. 21:35

W dniu 08.09.2019r. (niedziela) o godzinie 16.00 na punkcie wkładań w m. Rawa Mazowiecka odbędzie się weryfikacja wyników (kompletowanie dokumentacji) do Okręgu. Wszystkich zainteresowanych oraz oczywiście Zarząd Oddziału zapraszam na spotkanie.

Sekretarz Oddziału.


Wyniki do Okręgu.


Dodano 22 sierpnia 2019 o godz. 21:20

Wszystkich hodowców zainteresowanych zgłoszeniem swoich wyników w poszczególnych KAT oraz lotników proszę o informację do mnie  ( najlepiej sms) do dnia 28.08.2019r. w celu przygotowania wstępnej dokumentacji do weryfikacji wyników do Okręgu.

Sekretarz Oddziału.


Dezynfekcja Koszy.


Dodano 22 sierpnia 2019 o godz. 21:15

Przypomina się Zarządom Sekcji o obowiązku kontroli wkładanych gołebi pod katem zdrowia - Regulamin Lotowo-Zegarowy rozdział VI pkt. 2. Dezynfekcję koszy będących na punktach wkładań przeprowadzić dodatkowo we własnym zakresie.

V-ce Prezes ds. lotowych.


Wyniki w kategoriach.


Dodano 19 sierpnia 2019 o godz. 22:22

Na wszystkie sekcje dla hodowców, którzy wylatali jakiekolwiek karegorie zostały rozdane listy z wynikami gołebi do poszczególnych kategori. Proszę aby Ci hodowcy zapoznali się z tymi listami i w przypadku, gdy dany hodowca wylatał więcej niż 1 kat, a wyniki gołebi się na nie nakładają wybrali najkorzystniejszą dla siebie opcję i zgłosili ją na weryfikacji wyników do oddziału. Termin weryfikacji zostanie podany w późniejszym terminie.


Typowanie gołębi młodych.


Dodano 16 sierpnia 2019 o godz. 23:54

Przypominam wszystkim hodowcom, że w lotach gołębi młodych obowiązywać będą 2 współzawodnictwa:

- typowane 15/8 na zasadach MP KAT A gołębi młodych;

- pierwsze 7 gołebi z całego spisu.

W związku z powyższym proszę wszystkich hodowców o typowanie gołębi w zegarze od 1 lotu.

Rachmistrz Oddziału. 


Listy Startowo-Zegarowe


Dodano 16 sierpnia 2019 o godz. 09:31

W związku z bardzo małym zainteresowaniem hodowców lotujących na zegary tradycyjne i listami Startowo-Zegarowymi generowanymi z programu obliczeniowego, (z doświadczenia wiem, że takie zainteresowanie pojawi się w dniu wkładania na 1 lot konkursowy) w dziale DOKUMENTY w zakładce DRUKI dodałem czystą listę Startowo-Zegarową. Zainteresowanych informuję, że należy ją sobie wydrukować i uzupełnić ręcznie lub ściągnąć na komputer i następnie edytować.

Sekretarz Oddziału.Poprzednia  Następna

Strona: 1 z 14